Veelgestelde vragen

Ik word binnenkort 75 jaar. Moet ik nu gekeurd worden?

Het gaat erom op welke datum uw rijbewijs verloopt en hoe oud u op die dag bent. Als u rijbewijs verloopt en u bent 75 jaar of ouder, dan moet u gekeurd worden. Wordt u 75 jaar en verloopt uw rijbewijs op een later moment dan mag u tot de geldigheidsdatum van uw rijbewijs blijven rijden zonder medische keuring.

(Bij de beantwoording is geen rekening gehouden met eventuele gezondheidsredenen die reden kunnen zijn voor een keuring vanwege medische indicatie. In dat geval kan voor het 75e jaar reden zijn om een keuring te ondergaan.)

Wat zijn de regels voor de duur van de verlenging van uw rijbewijs?

Antwoord in geval van een klein rijbewijs (personenauto en/of motor)

  • Jonger dan 65 jaar: het rijbewijs wordt voor 10 jaar verlengd. Een keuring is niet nodig.
  • Indien tussen 65 en 70 jaar: het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar. Een keuring is niet nodig.
  • Tussen 70-75 jaar: het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Medische keuring nodig als als uw oude rijbewijs verloopt op of na uw 75e
  • Ouder dan 75 jaar: het rijbewijs wordt voor maximaal 5 jaar verlengd. Medische keuring verplicht.

(Bij de beantwoording is geen rekening gehouden met eventuele gezondheidsredenen die reden kunnen zijn voor een keuring vanwege medische indicatie. In dat geval kan voor het 75e jaar reden zijn om een keuring te ondergaan.)

Mag mijn huisarts mij keuren voor het rijbewijs?

Wettelijk is dat toegestaan. De KNMG  ontraadt huisartsen om eigen patiënten te keuren voor het rijbewijs. Dat geldt niet voor patiënten die een andere huisarts hebben.

Rijbewijskeuringen voor professionele chauffeurs in het personen- en beroepsgoederenvervoer moeten gekeurd worden door een bedrijfsarts of arbo-arts.

(bron: website KNMG)

Wanneer moet ik beginnen met het vernieuwen van mijn rijbewijs?

Als u een medische keuring moet ondergaan vanwege uw leeftijd, gezondheid of grootrijbewijs, begin dan tijdig met de aanvraag. Het verwerken en beoordelen van de gegevens door het CBR kan 3-4 maanden in beslag nemen. Soms is een aanvullende keuring nodig. Bijvoorbeeld een keuring door een oogarts waarvoor een wachttijd geldt. Het advies is om 4-6 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs te starten.

Rijbewijs verlopen: mag ik dan nog rijden?

Rijden zonder geldig rijbewijs kost minimaal € 90,00. Nog erger is dat u niet verzekerd bent als u een ongeval veroorzaakt. U moet dan de schade zelf betalen en de kosten kunnen dan hoog oplopen. Het advies is om niet te rijden. Nadere informatie kunt u opvragen bij uw autoverzekeringsmaatschappij. (bron: website Independer)

Tijdelijke verlenging rijbewijs 75-plusser met maximaal 1 jaar:

Vanwege de achterstanden bij het CBR kan het voorkomen dat het niet lukt om tijdig het rijbewijs te verlengen. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de knel komen heeft de minister een tijdelijke maatregel doorgevoerd die op 1 december 2019 ingaat.

Als de aanvrager voldoet aan de criteria, dan wordt de geldigheid van het rijbewijs administratief verlengd met maximaal 1 jaar. 

 

Door deze regeling kunnen 75-plussers blijven autorijden totdat het CBR een besluit heeft genomen naar aanleiding van hun aanvraag voor verlenging van het rijbewijs.

 

Deze maatregel is alleen van toepassing als de aanvraag bij het CBR ingediend is voor de datum waarop het rijbewijs verloopt.

 

Deze maatregel geldt niet als

  • Er sprake is een rijbewijs met een geldigheid korter dan 5 jaar vanwege medische redenen.
  • Er sprake is van invordering, inhouding of schorsing van het rijbewijs.

 

Let op: rijbewijzen waarvan de geldigheid aangepast is door bovenstaande maatregel, zijn niet geldig in het buitenland. 

Als zoon/dochter twijfel ik of mijn vader/moeder nog kan/mag autorijden omdat hij/zij volgens mij dement is. Wat moet/kan ik doen?

In geval van dementie is er in principe sprake van ongeschiktheid om auto te rijden. Alleen in lichte gevallen kan het CBR een uitzondering maken. Daartoe is o.a. een rijtest nodig. Meer informatie vindt u op de website van dementie.nl  en het CBR.

Ik moet een rijtest doen, wat is dat?

Het CBR kan naar aanleiding van de rijbewijskeuring besluiten dat u een rijtest moet doen alvorens een definitieve beslissing genomen wordt over het verlengen van uw rijbewijs. De test wordt afgenomen door een deskundige van het CBR in uw eigen auto of lesauto. Beoordeeld wordt of u veilig kunt rijden. De rijtest is geen rij-examen. De duur is ongeveer een uur. Op de website van het CBR staat meer informatie over de rijtest.

Ik moet een rijtest doen, wat kan de uitkomst zijn?

De uitkomst kan zijn dat uw rijbewijs verlengd mag worden zonder aanvullende eisen. Mogelijk is er sprake van een kortere verlengingsperiode dan standaard. Het kan ook zijn dat u mag blijven rijden, maar alleen met aanpassingen van de auto, zoals bijvoorbeeld een automatische versnellingsbak. De uitkomst kan ook ongunstig zijn: dat het niet meer verantwoord is dat u blijft rijden.

Moet ik na de standaardkeuring nog naar een specialist?

Ja dat is mogelijk. Bijvoorbeeld als u epilepsie heeft of slecht ziet. Het CBR beslist daarover. In veel gevallen mag u daarvoor naar uw eigen specialist gaan. Bij sommige ziektebeelden, veelal psychiatrisch, is dat niet het geval en zal het CBR u naar een onafhankelijk specialist verwijzen. (bron: website CBR)

Wordt de keuring vergoed door de zorgverzekeraar?

Slechts enkele zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de rijbewijskeuring. U moet dan aanvullend verzekerd zijn. Kijk in uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar of hiervan sprake is.