Medibuspas & buurtbus keuring

Afspraak maken

Medibuspas keuring (geldt ook voor de buurtbus)

Sinds 2015 is de Medibuspas afgeschaft. Toch blijft de vijfjaarlijkse medische keuring voor u als touringcarchauffeur verplicht. Tijdens de keuring volgen we de richtlijnen van het CBR en gaan we na of u medisch nog geschikt bent om een touringcar te besturen.

Wat doet u voorafgaand aan de keuring?

Het is belangrijk dat u voorafgaand aan onze afspraak een medische vragenlijst invult. Dit formulier krijgt u van ons en vult u in tijdens de keuring.

Tip:

Wilt u de Medibuspas keuring combineren met uw CBR-rijbewijskeuring? Dat kan bij ons en is goedkoper dan twee aparte keuringen. Dan is het van belang dat u voor onze afspraak bij het CBR of de gemeente een Gezondheidsverklaring gekocht en ingevuld hebt. U krijgt dan een verwijsbrief toegestuurd met een ZD-code. Die brengt u mee naar de keuring. Meer informatie over een reguliere CBR-rijbewijskeuring leest u op deze website.

Wat neemt u mee? 

 • Uw huidige rijbewijs
 • Eventueel: een verwijsbrief van het CBR en/of de ZD-code (als u de keuring wilt combineren met een verlenging van uw rijbewijs
 • Een schoon potje met verse urine 
 • Een medicijnenlijst
 • Eventueel: bril of contactlenzen
  Tip: zorg dat u op de hoogte bent van de sterkte van uw contactlenzen.

Wat kunt u verwachten?

Een keuring duurt bij ons circa 20 minuten. Tijdens de keuring komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Een bespreking van uw gezondheid
 • Een oriënterend lichamelijk onderzoek
 • Een beoordeling van de psychische toestand
 • Een bloeddrukmeting
 • Een ogentest
 • Een urineonderzoek (testen op suikerziekte en eiwit)

In geval van een gunstig resultaat ontvangt u na de keuring een schriftelijke medische verklaring waarin staat dat u geschikt wordt geacht voor het besturen van een bus.

Wat kost deze keuring?

 • Vanaf 1 januari 2024 € 70,00 (inclusief 21% BTW)

 • Vanaf 1 januari 2024 € 90,00 (inclusief 21% BTW) indien gecombineerd met een CBR rijbewijskeuring

  Belangrijk: soms moet informatie opgevraagd worden bij een huisarts of specialist. Zij kunnen daarvoor kosten in rekening brengen die doorbelast worden aan de aanvrager. Hierdoor kunnen de kosten hoger uitvallen dan hierboven aangegeven.