Tijdelijke verlenging rijbewijs 75-plussers met 1 jaar: 

Vanwege de achterstanden bij het CBR kan het voorkomen dat het niet lukt om tijdig het rijbewijs te verlengen. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de knel komen heeft de minister een tijdelijke maatregel doorgevoerd die op 1 december 2019 ingaat.

Als de aanvrager voldoet aan de criteria, dan wordt de geldigheid van het rijbewijs administratief verlengd met maximaal 1 jaar. 

Door deze regeling kunnen 75-plussers blijven autorijden totdat het CBR een besluit heeft genomen naar aanleiding van hun aanvraag voor verlenging van het rijbewijs.

Deze maatregel is alleen van toepassing als de aanvraag bij het CBR ingediend is voor de datum waarop het rijbewijs verloopt.

Deze maatregel geldt niet als

  • Er sprake is een rijbewijs met een geldigheid korter dan 5 jaar vanwege medische redenen.
  • Er sprake is van invordering, inhouding of schorsing van het rijbewijs.

Let op: rijbewijzen waarvan de geldigheid aangepast is door bovenstaande maatregel, zijn niet geldig in het buitenland.