Verzekeringskeuring

Afspraak maken

Verzekeringskeuring

Bij een verzekeringskeuring (voor bijvoorbeeld een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering) wil een verzekeringsmaatschappij inzicht krijgen in uw gezondheidssituatie.

De inhoud van de keuring verschilt per verzekeringsmaatschappij waarbij het doel en de omvang van het verzekeringbedrag bepalend zijn. Grofweg kunnen 3 soorten keuringen onderscheiden worden:

HUISARTSENKEURING (STANDAARDKEURING)

Voor deze keuring moet u eerst een gezondheidsvragenlijst invullen. Uw antwoorden  worden met u doorgenomen en daarna vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Vaak wordt ook gevraagd om aanvullend onderzoek, zoals bijvoorbeeld urine- en bloedonderzoek.

INTERNISTENKEURING

Van Gestel Medische Keuringen kan deze keuring niet aanbieden.

KLEIN GERICHT ONDERZOEK

Bij deze keuring heeft de verzekeringsmaatschappij, naar aanleiding van uw gezondheidsvragenlijst, een of meer gerichte vragen over uw gezondheidssituatie. Het onderzoek richt zich op deze specifieke vragen.

Voorafgaand aan het onderzoek:

Overleggen wij met u over de aard van de keuring en de vraagstelling van de verzekeringsmaatschappij. Doel is om vast te stellen of u bij ons aan het juiste adres bent en wat de inhoud is van het onderzoek. Ook wordt dan duidelijk hoeveel tijd ingeruimd moet worden voor het onderzoek.

Wat neemt u mee? 

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • De formulieren van de verzekeringsmaatschappij
  • Eventueel: medicijnenlijst
  • Eventueel: bril of contactlenzen

Tip: zorg dat u op de hoogte bent van de sterkte van uw contactlenzen

De inhoud en duur van de keuring zijn afhankelijk van de vraagstelling van de verzekeringsmaatschappij.

Wat kost deze keuring?

De kosten zijn in de meeste gevallen voor de verzekeringsmaatschappij. De factuur wordt rechtstreeks naar hen verstuurd.