Privacy  

Van Gestel Medische Keuringen hecht erg aan privacy. Dat geldt zowel voor medische informatie als persoonsgegevens.

Wat betreft de medische zaken zijn diverse wettelijke normen en gedragsregels van toepassing. Deze regels worden in acht genomen bij de uitvoering en afwerking van de keuringen.

De gegevensverwerking is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De door u verstrekte informatie in het kader van een bezoek aan de website worden alleen gebruikt voor het maken van een afspraak en het beantwoorden van uw vraag.

Uw naam, telefoonnummer en mailadres worden na 2 maanden vernietigd.

Vanwege eisen die daaraan gesteld worden door fiscus en ziektekostenverzekeraar, worden uw naam, adres en geboortedatum genoteerd op de factuur. De wettelijke bewaartermijn is 7 jaar.

De door u verstrekte informatie in het kader van een rijbewijskeuring wordt genoteerd in een onderzoeksverslag en wordt door uzelf naar het CBR gestuurd. Van deze keuringen wordt geen informatie gearchiveerd of verwerkt door van Gestel Medische Keuringen. Hert CBR zal dat wel doen. Voor informatie daarover moet u zich wenden tot het CBR.

In geval van een taxipas- of buspaskeuring wordt de medische informatie 5 jaar bewaard. Daardoor is het mogelijk om de gezondheidsgegevens bij de volgende keuring opnieuw te gebruiken en kan bijvoorbeeld vastgesteld worden of het gezichtsvermogen slechter geworden is.

Als bij een medische keuring belangrijke medische zaken aan het licht komen, dan zal met u overlegd worden over het informeren van uw huisarts. U ontvangt dan een medisch verslag dat u zelf overhandigt aan de huisarts.

Ik heb passende maatregelen getroffen voor het opslaan van uw persoonlijke en medische gegevens, zodat deze niet ingezien kunnen worden door derden.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.