Nieuwe procedure rijbewijskeuring

Contact opnemen

Nieuwe procedure rijbewijskeuring

Het CBR heeft eind 2018 veel veranderingen doorgevoerd in de procedure voor de rijbewijskeuring.

 Gezondheidsverklaring:

 Allereerst koopt u een Gezondheidsverklaring. Er zijn 2 opties:

  1. U koopt een Gezondheidsverklaring bij het CBR of de gemeente (niet alle gemeenten bieden deze mogelijkheid)
    U vult dit formulier in en stuurt het formulier via de post op naar het CBR. U ontvangt daarna een Keuringsverslag dat u moet laten invullen door een arts. In geval van een CDE rijbewijskeuring moet dit een arbo- of bedrijfsarts zijn.
    Het kan voorkomen dat u één of meerdere extra keuringsverslagen toegestuurd krijgt met het verzoek om die door een arts/specialist in te laten vullen.
  2. U vult op de website van het CBR (Mijn CBR) een gezondheidsverklaring in.
    U logt in met uw digiD met extra controle via SMS. U betaalt via iDeal. Daarna ontvangt u via mail een bericht dat u via Mijn CBR een Keuringsverslag kunt downloaden en printen dat u moet laten invullen door een arts. Het kan voorkomen dat extra keuringsverslagen ingevuld moet worden. Ook is het mogelijk dat u een extra keuring moet ondergaan bij een specialist (bv oogarts).

Keuringsverslag:

Het Keuringsverslag moet ingevuld worden door een arts. Hiervoor moet u een medische keuring ondergaan; dit mag uw eigen huisarts zijn. Veel huisartsen doen dit liever niet voor hun eigen patiënten. In geval van een CDE rijbewijskeuring moet dit een arbo- of bedrijfsarts zijn

Tijdens het onderzoek vult de arts het keuringsverslag in. Er zijn 2 opties voor verzending:

  • U stuurt het verslag zelf via de post op naar het CBR
  • De arts stuurt het keuringsverslag digitaal naar het CBR. Hiervoor is de zogenaamde ZD-code nodig. Die staat op het keuringsverslag

Van Gestel Medische Keuringen kan het Keuringsverslag digitaal indienen als u dat wenst en dit kost u niets extra’s. Het digitaal indienen levert u veel tijdwinst op en kost u geen postzegels. Het is nog onzeker of dit in alle gevallen mogelijk is.

Contact met ons opnemen?