KNAF Licentie keuring

Afspraak maken

Personen die graag een kart- of autosport willen beoefenen, moeten over een KNAF licentie beschikken. Voor de afgifte van deze licentie is een medische keuring noodzakelijk. Zowel rijders als navigators moeten deze keuring jaarlijks doorstaan om hun KNAF licentie te behalen of te behouden. De keuring moet worden uitgevoerd door een KNAF arts of een andere onafhankelijke arts. Een keuring bij uw eigen huisarts is dan ook niet geldig.

Bestuurders en navigators die aan internationale wedstrijden willen meedoen, moeten tevens een ECG laten uitvoeren. Per 1 januari 2023 moeten mensen onder de 60 jaar, iedere 3 jaar bij hun medische keuring een ECG laten uitvoeren. Voor mensen in deze leeftijdscategorie mag dit in rusttoestand zijn.

Voor mensen boven de 60 jaar moet er elk jaar een ECG in rust uitgevoerd worden. Iedere 2 jaar is het voor deze leeftijdscategorie tevens vereist om een ECG te laten uitvoeren met inspanning. Dit wordt gedaan aan de hand van een fiets inspanningstest.

Wat doet u voorafgaand aan de keuring?

Voordat u naar onze afspraak komt, moet u een keuringsformulier invullen die u kunt vinden op de site van de KNAF. U logt in op Mijn KNAF en vult deel A van het medisch keuringsformulier in. Na het klikken of afronden wordt een PDF aangemaakt die u uitprint. Dit formulier (deel A en B) neemt u mee naar de keuring. 

U moet het volgende meebrengen: 

 • Een geldig rijbewijs
 • Schoon potje verse urine (u kunt ook bij ons plassen)
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen 

De standaard keuring duurt circa 20 minuten en omvat:

 • Bespreking van uw gezondheid
 • Oriënterend lichamelijk onderzoek waarbij met name gelet wordt op de stabiliteit en getraindheid van het bewegingsapparaat en uw conditie 
 • Beoordeling psychische toestand 
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Urineonderzoek (op suiker en eiwit)

Na de medische keuring kunt u deel A en B van het keuringsformulier uploaden in Mijn KNAF. De keuringsarts heeft daar geen rol in

Na ontvangst van het keuringsformulier worden de keuringsresultaten beoordeeld door de KNAF en wordt de licentie u per post toegestuurd of digitaal beschikbaar gesteld. 

Let op de medische keuring is 3 maanden geldig vanaf de dag van keuring. Binnen deze termijn moet u de licentie aanvragen of verlengen via Mijn KNAF. Heeft u niet binnen 3 maanden na de keuring uw licentie aangevraagd, dan dient de keuring opnieuw te worden gedaan.

Wat kost deze keuring?

 • Vanaf 1 januari 2024: €62,00 (inclusief 21% btw)
 • Voor een keuring in de avonduren geldt geen meerprijs