Keuring vanwege medische redenen

Afspraak maken

Rijbewijskeuring vanwege medische redenen

Een medische keuring kan nodig zijn als er sprake is van bijzondere medische redenen. Dat kan voor het 75e jaar zijn of tussentijds (als uw rijbewijs nog geldig is). Uw huisarts en/of medisch specialist zal u daarop wijzen. Mogelijk twijfelt uzelf of uw partner/kinderen. In dat geval kunt u advies vragen.
De meest voorkomende aandoeningen die de rijgeschiktheid negatief kunnen beïnvloeden zijn:

 • Een beroerte (CVA) of epilepsie
 • Een (chronische) neurologische ziekte zoals dementie, MS, Parkinson of neuropathie. 
 • Oogproblemen door een progressieve oogziekte (bv macula degeneratie)
 • Een ICD-implantatie
 • Een psychose
 • Suikerziekte die slecht ingesteld is
 • Een functiebeperking van de ledematen en/of wervelkolom (hierbij wordt een rijtest bij het CBR afgenomen)
 • Alcohol- en drugsmisbruik
 • Medicijngebruik of -misbruik

Gewijzigde gezondheid melden
Een gewijzigde gezondheidstoestand meldt u aan het CBR door een Gezondheidsverklaring te kopen, in te vullen en naar het CBR te sturen. U kunt dit ook digitaal kenbaar maken via Mijn CBR. 

Het CBR bericht u daarna over het vervolg. In de meeste gevallen zal een medische keuring nodig zijn.

Wat neemt u mee? 

 • Uw huidige rijbewijs
 • Het keuringsverslag van het CBR en eventuele andere CBR-formulieren 
 • ZD-code(s) in geval van digitaal indienen van keuringsverslag bij het CBR.
  Deze code(s) vindt u in de correspondentie van het CBR en de keuringsverslag(en)
 • Een schoon potje met verse urine
 • Eventueel: medicijnenlijst
 • Eventueel: bril of contactlenzen

Tip: zorg dat u op de hoogte bent van uw sterkte

Wat kunt u verwachten?

Deze keuring duurt bij ons circa 20 minuten. De invulling is afhankelijk van de aard en ernst van de medische problematiek en de vraagstelling van het CBR. 

Tijdens de keuring vul ik het CBR-onderzoeksverslag in. U kunt het verslag zelf opsturen naar het CBR of ik stuur het voor u digitaal in. Het CBR beslist vervolgens of uw rijbewijs wordt verlengd en hoelang uw rijbewijs wordt verlengd. Ook zal het CBR u laten weten of u daarna opnieuw gekeurd moet worden. 

Soms vraagt het CBR achteraf extra informatie op of is extra informatie van uw huisarts of een specialist vereist. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Ook kan het CBR u doorverwijzen naar een medisch specialist (zoals een oogarts) voor nader onderzoek. Het inplannen, uitvoeren en uitwerken van deze onderzoeken bij het ziekenhuis kost tijd (soms wel 4 tot 6 maanden). Start dus op tijd met het inplannen van een keuringsonderzoek.

Wat kost deze keuring?

 • Vanaf 1 januari 2023: € 50,00 (inclusief 21% BTW).

 • Als u ’s avonds gekeurd wil worden dan geldt een meerprijs van €7,00

 • In geval van > 3 keuringsverslagen geldt een meerprijs van €10,00

 • In geval van > 5 keuringsverslagen geldt een meerprijs van €20,00