Parachutisten keuring

Afspraak maken

Parachutisten keuring

Voor deelname aan een opleiding/cursus parachutekeuring moet u medisch gekeurd worden. 

De deelnemer moet 16 jaar of ouder zijn. Onder de 18 jaar moet een schriftelijke toestemmingsverklaring van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers worden overlegd. 

Verder mag de deelnemer maximaal 100-105 kg wegen.

Bij de medische keuring wordt met name gelet op:

 • Voldoende functie van de vier ledematen, waarbij in het bijzonder moet worden gelet op knie- en enkelgewrichten, alsmede vorm en functie van de wervelkolom en de getraindheid van het bewegingsapparaat.
 • Normale functie van hart, longen, nieren en zenuwstelsel.
 • Een goed gezichtsvermogen.
 • Een goed gehoor
 • Het gebit moet in goede staat verkeren.

Als bij de keuring geen belemmeringen worden geconstateerd, ontvangt u een geschiktheidsverklaring.

Voorafgaand aan de keuring:

 • Vult u een medische vragenlijst in die u vooraf toegestuurd krijgt.

U moet het volgende meebrengen: 

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Ingevulde medische vragenlijst 
 • Schoon potje verse urine (u kunt ook bij ons plassen)
 • Eventuele medicijnenlijst
 • Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

De keuring duurt circa 20 minuten en omvat:

 • Bespreking van vragenlijst
 • Oriënterend lichamelijk onderzoek 
 • Beoordeling psychische toestand 
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Urineonderzoek (op suiker en eiwit)

Wat kost deze keuring?

 • Vanaf 1 januari 2023 € 65,00 (inclusief 21% BTW)
 • Als u ’s avonds gekeurd wil worden, dan geldt een meerprijs van €7,00