Disclaimer

Gepoogd is zo volledig, actueel en accuraat mogelijk te zijn wat betreft de informatie op deze website www.keuringvoorrijbewijs.nl.

Op wettelijk vlak worden regelmatig veranderingen doorgevoerd en het CBR is bezig met het vernieuwen van werkwijze en procedures.

Mochten er inhoudelijk onjuistheden en/of onvolkomenheden zijn op deze website, dan kunnen daaraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend en zal daarvoor door www.keuringvoorrijbewijs.nl en AWJ van Gestel geen aansprakelijkheid geaccepteerd worden.

Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Informatie en/of foto’s mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.